Logo Gjesdal
Servicebedriften skal utføre en del kjerneoppgaver og kan også utføre andre oppdrag utfra kapasitet og prioritering. Kjerneoppgavene er knyttet til arbeid i Miljøservice, arbeid i forhold til kommunale boliger, hjelpemidler til hjemmeboende, transportoppdrag for dagsenter, flyktningetjenesten og mat.

Andre aktuelle oppdrag som servicebedriften kan utføre:
Flytte og montere inventar, merke opp uteområder, paradis m.m., hente baller fra tak og reparasjon av leker, fjerning av avfall som renovasjonen ikke tar og lignende. Den avdeling som bestiller oppdraget vil bli fakturert for de kostnader som ikke er knyttet til personalet, som materiell kostnader tilknyttet oppdraget og kjøreutgifter. Innmeldte oppdrag vil utføres utfra kapasitet og prioritering, og dere vil få tilbakemelding per mail eller telefon innen to virkedager.

Bestillingsoppdragene har prioritet etter kjerneoppgavene.

Registrere oppdrag

Ev. kostnader faktureres:

Dato: Kl:

Flytting Maling Transport Montering Rydding Annet